Události v Elbphilharmonie Hamburg

Datum Událost Místo
8.8.2019 20:00 Father John Misty Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
11.8.2019 20:00 Gilberto Gil Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
15.8.2019 20:00 Ana Moura Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
20.8.2019 20:00 Christoph Eschenbach Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
21.8.2019 20:00 Chilly Gonzales Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
24.11.2019 20:00 Herbie Hancock Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky
13.1.2020 20:00 Juan Diego Florez Elbphilharmonie Hamburg Hamburg, DE Vstupenky